Home

Cukrová řepa význam

Fytoenergetický význam cukrové řepy Zeměděle

Cukrová řepa vyprodukuje na jednom hektaru 14 až 20 tun sušiny. Z jedné tuny sušiny lze získat 300 až 400 metrů krychlových bioplynu, což představuje produkci 4900 až 7000 m3 bioplynu z jednoho hektaru. U kukuřice při výnosu 15 až 22 tun sušiny z hektaru je uváděna produkce metanu 4000 až 5800 m3 z jednoho hektaru Cukrovka se pěstuje hlavně v řepařských oblastech, do kterých je mimo jiné začleněna i oblast střední Moravy. Cukrová řepa je plodina náročná na půdu, výživu, ochranu a dešťové srážky. V oblasti Hané má cukrovka dlouholetou tradici, stejně tak, jako cukrovarnictví

Cukrová řepa je pro své výživné vlastnosti (3) a potravní preference vhodná jak do přikrmovacích zařízení, tak i na vnadiště při lovu prasat. Jestliže konzumace řepy ovlivňuje také velikost vrhu, stimuluje tím vzrůst populace prasete v oblastech, kde se řepa pěstuje, ale i tam, kde je předkládána (osobní sdělení) Cukrová řepa díky současným výkonným geneticky jednoklíčkovým odrůdám (více méně tolerantním k chorobám a škůdcům) a při výrazném podílu intenzivních pěstitelských technologií je bezpochyby nejproduktivnější plodinou mírného zeměpisného pásma. I ve světě stále patří mezi 15 nejvýznamnějších plodin CUKROVÁ ŘEPA (Beta Vulgaris) Hospodářský význam cukrové řepy Je základní surovinou pro výrobu cukru. Je především technickou plodinou. Ke krmným účelům se využívají vedlejší produkty - cukrovarské řízky, melasa, chrást případně i bulvy. Cukr je významným energetickým zdrojem v potravinářství

Řepa cukrová Pěstitelský rádce Uplatněná metodika Uplatněná metodika byla zpracována na základě výsledků výzkumu řešeného na FAPPZ ČZU v Praze a v rámci řešení výzkumného záměru MSM 6046070901. Byla posouzena MZe ČR 19. 11. 2007 dopisem čj. 417 52/2007-15010. Kolektiv autorů: Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Ing Cukrová řepa O plodině: Cukrovka je dvouletá rostlina rozmnožující se semeny. V prvním roce vegetace vytváří přízemní růžici listů a zásobní orgán - bulvu, z které se vyrábí cukr. Ve druhém roce vegetace tvoří květní lodyhu, na které dozrávají semena

Cukrová řepa - hps

Cukrová řepa - recepty na každý den. Recepty.cz - on-line kuchařka, kde najdete dobré rady, jaké jídlo si připravit a jaké si na něj nachystat suroviny Ve druhé polovině druhé dekády 21. století zažívá sirob renesanci.Jako ostatně i mnoho jiných domácích produktů, které byly předtím vytlačeny průmyslovou výrobou a hojností potravin. Sirob je dohusta svařený výluh/odvar z bulev cukrové řepy. V dobách, kdy byl cukr drahý, se sirob vařil doma jako alternativní sladidlo. I když sirob neobsahuje z nutričního. Repa cukrová má význam aj z hľadiska agronomického, svojou výrobnou technológiou a biologickými účinkami pozitívne pôsobí na štruktúru pôdy. V osevnom postupe plní významné špecifické úlohy. Zmenou technológie bez skrmovania repných skrojkov sa podstatne zlepšuje návratnosť organickej hmoty do pôdy

cukrová řepa, výnosy. Share on Email. Výnosy cukrové řepy jsou možná ještě horší, než se čekalo. Výnosy cukrové řepy v České republice podle prvotních sklizní klesnou oproti minulému roku o zhruba 50 procent. O 50procentním poklesu mluvily před létem jen ty nejhorší odhady Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin cukrová řepa 118,9% hrách 117,6% slunečnice 113,9% oves 99,6% kukuřice 98,3% ozimá pšenice 82,4% 30. Základní úrodnost půdy udává možný výnos zrna v t.ha-1 Základní úrodnost půdy ( Cena cukru: Cukrová řepa nevynáší, zemědělci s ní končí. Cukr čeká velké zdražení. - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení; Cukr č. 11 - aktuální cena cukru č. 11, graf vývoje ceny cukru č. 11 1000kg - 5 dnů - měna EUR; Cukr bílý - ceny a grafy cukru bílého, vývoj ceny cukru bílého 1 tuna - 13 let - měna EU Velký podíl na pěstování cukrové řepy má její šlechtění. Bez něho by cukrová řepa neměla takový význam v Evropě jako dnes. Skutečnost, že je tato plodina vysoce konkurenceschopná, je dána trvalým úsilím KWS šlechtilelů cukrové řepy význam . rod rostlin z čeledi merlíkovitých pěstovaných buď jako krmné nebo pro výrobu cukru, případně zavařenin. I dnes se však musí cukrová řepa ručně sázet, plít a čistit. kořen řepy [1] Kup v obchodě červenou řepu, zavaříme ji. (expresivně, brněnský hantec) hlava člověka. Uhni, nevidím přes tu tvojí řepu

 1. Slovníkové heslo řepa ve Wikislovníku Tato stránka je rozcestník , tj. místo s odkazy na různé články , které by jinak měly stejný název . Pokud vás sem dovedl odkaz , který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz.
 2. Cukr je bílá krystalická látka, která je velmi dobře rozpustná ve vodě a má výrazně sladkou chuť. Po chemické stránce patří cukr mezi sacharidy. V lidské výživě mají největší význam cukrová třtina a cukrová řepa, které kryjí z 99 % celosvětovou výrobu cukru
 3. Význam a složení: Krmná řepa je především využívána ke krmení hospodářských zvířat (hlavně skotu). Má nízký obsah sušiny, 10 - 25 %, nízký obsah dusíkatých látek a vlákniny, jen asi 1 % a velmi nízký obsah tuku, asi 0,1 %. Hlavní živinou je sacharóza, která představuje asi 8 %
 4. Další funkci plní cukrová řepa při hnojení polí. Když se na pole pohnojené chlévskou mrvou zaseje nejdřív cukrovka, získá hnojivo více času na rozložení. Což má nezanedbatelný význam pro výsev ostatních plodin v následujících letech. Proto se jí také někdy říká plodina první tratě, doplnil Venera
 5. Řepa salátová ; Řeřicha zahradní Slovensky: Repa cukrová. Cukrovce vyhovují především těžší, humózní půdy, bohatě organicky hnojené. Výsev provádíme v dubnu až květnu, sklízíme od poloviny září, kdy cukrovka dosahuje maximální cukernatosti. Je vhodná pro společnou konzervaci s červenou řepou

zemědělská výroba - pěstuje se hlavně obilí (pšenice, ječmen, kukuřice), řepka, brambory, chmel, zelenina, len a cukrová řepa, svůj význam má i sadařství a vinohradnictví. základem živočišné výroby je chov skotu, prasat a drůbeže, dále včelařství nebo chov sladkovodních ry Cukrová řepa (Beta vulgaris L., var. Altissima) je jednou z důležitých komerčních plodin, která zajišťuje přibližně 35 % celosvětové produkce cukru.Celkově v Evropě, ale také v Evroé unii je důležitou plodinou pěstovanou na orné půdě, hned po obilninách (zvláště po ozimé pšenici a jarním ječmeni), ozimé řepce a bramborách Cukrová řepa je dvouletá zemědělská plodina pěstovaná jeden rok, řazená mezi okopaniny Převážná část sklízené masy (cca 80%) je ukryta pod zemí ve formě zásobního kořenu, tzv. bulvy. Listy vyrůstající z bulvy se nazývají chrást. Při sklizni se v moderních technologiích chrást rozřeže a rozmete do plochy na půdu Cukrová řepa jako ozimá plodina Od konce minulého století řada výzkumných ústavů, univerzit a šlechtitelských pracovišť usiluje o vyšlechtění ozimé řepy cukrové. Nově vyšlechtěné odrůdy ozimé řepy cukrové musí mít při výsevu na podzim dostatečnou odolnost vůči nízkým teplotám a při pěstování na produkci.

Cukrová řepa je citlivá na výživu, proto je velmi vhodné kombinovat požívání přípravků Galleko i s kapalnými hnojivy. Nezanedbatelným zdrojem stresu pro cukrovou řepu je i používání herbicidů. V technologii pěstování této plodiny se v období vegetace vícenásobně vstupuje do porostu s těmito látkami Překlad slov a slovíček z češtiny do bulharštiny zdarma. Bulharský slovník (česko-bulharský slovník) Pro český výraz cukrová řepa bylo nalezeno překladů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0) Řepa cukrová - kubenka.org download Stížnost Komentář cukrová řepa-barbabietola da zucchero . Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými. pokusit se vyhledat význam slova cukrová řepa v českém výkladovém slovníku . Reklama. Přidat odkaz do katalogu. složení cukrová řepa sacharidy 69 g/100 g z toho cukry 66 g/100 g vláknina 5,4 g/100 g sůl 0,03 g/100 g tuky 0,5 g/100 g Po přečtení tohoto článku jsem se ale zamyslel nad tím,jaký praktický význam má ono vyhodnocení alternativních a snad i zdravějších sladidel,nežli řepný cukr

bulva (řepa) vzdušné kořeny (monstera) příchytné kořeny (břečťan) význam kořene: ke konzumaci (mrkev, petržel, celer, křen), potravinářský průmysl (cukrová řepa), lékařství (kostival) STONEK. nadzemní válcovitá část rostliny. typy stonku: lodyha, stvol, stéblo. bylinný, dřevnat hospodářský význam kořenů: kulturní plodina (kořenová zelenina) hospodářské krmivo (krmná řepa) potravinářský průmysl; STONEK. obvykle nadzemní orgán nesoucí listy, pupeny a reprodukční (brambory, ředkvičky, cukrová třtina) dřevní hmota (nábytkářství, stavebnictví, papírenství) koření (skořice), korek.

Budoucnost pěstování cukrové řepy - Články - Agromanuál

U nás jsou zastoupeny bramborem a topinamburem. Části této kapitoly Cukrová řepa Krmná řepa Brambory Cukrová řepa Krmná řepa Brambory SOŠS a SOU Kadaň Siličnaté rostliny - Význam a obecná charakteristika OKOPANINY Hospodářský význam Význam těchto plodin je rozsáhlý Hospodářský význam kořene Cukr - cukrová řepa; Krmivo - řepa; Zelenina - mrkev, petržel, křen; Léčivka - rulík, mandragora; Další věci: Nejdůležitější látky, které si rostliny ukládají do kořene, jsou škroby; Kořen nefotosyntetizuje; Adventivní kořeny - jednoděložné rostliny - např. cibule, pšenice. Cukrová řepa; Tritikale ozimé Hospodářský význam. Hrách patří mezi nejrozšířenější druhy luskovin. Pěstuje se v celém mírném pásmu převážně jako jarní plodina.Pěstujeme ho především pro semena, která mají vysoký obsah bílkovin, který je asi 2 x vyšší než u obilovin..

Video: Cukrová řepa - Selgen,a

PPT - Stavba rostlinného těla Kořen, stonek PowerPoint

Recepty na sirup z cukrové řepy iReceptář

CUKROVÁ ŘEPA (BETA VULGARIS) Čel.: Laskavcovité (Amaranthaceae) dříve Merlíkovité (Chenopodidaceae) CUKROVKA Význam: Patří mezi významné plodiny na světě. Druhá nejčastější plodina na výrobu cukru V ČR asi 60 000 ha o výnosu okolo 60 t bulev a cukernatosti cca 16,5 % Význam: Potravinářský průmysl Výroba cukru. Řepa z bílého cukru je rostlinná plodina, dvouletá kořenová plodina, řada obyčejných červených. V prvním roce tvoří velkou, podlouhlou, hustou, masitou kořenovou plodinu a silnou rozetou velkých listů v zemi. Toto je nejdůležitější cukrová plodina, která roste na obrovské ploše obdělávané půdy Přihlásit k odběru newsletteru. Přihlašte se k odběru newsletteru a budeme Vám pravidelně zasílat nové články do e-mailu. Váš kontaktní email bude použit pouze za účelem zasílání našeho newsletteru, nebude předáván žádnému dalšímu subjektu

Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu. Přesto jeho význam čeští spotřebitelé dostatečně nedoceňují. Vyplývá to z dat o spotřebě řepkového oleje pro potravinářské účely. Přitom hned za hranicemi, u našich německých sousedů, se stal v roce 2010 řepkový olej nejoblíbenějším rostlinným olejem vůbec. Tuto pozici v roce 2011 nejenom. Mák a cukrová řepa. V letošním roce je vysoké procento porostů máku a cukrové řepy značně nevyrovnaných. Vzniká zde nebezpečí, že pokud bude v červnu nedostatek vláhy, že slabší, opožděné rostlinky se již nebudou plnohodnotně podílet na tvorbě výnosu Slovo cukrovka se používá v několika významech: . cukrová řepa - plodina pěstovaná pro vysoký obsah cukru sacharózy; diabetes mellitus - úplavice cukrová, nemoc, porucha metabolismu sacharidů se zvýšenou hladinou cukru v krvi (), (lidově) velmi sladká limonáda, např. Coca-cola, popř. Fant Světová produkce cukrové řepy Cukrová řepa (Beta vulgaris var. altissima) je dvouletá zemědělská plodina z čeledi laskavcovitých. 168 vztahy 7-minutový sestřih připravovaného naučného filmu Encyklopedie pěstování řepy cukrové 1: Technologické postupy a trendy při pěstování řepy cukrové (Blu-ray D..

Cukrová řepa význam význam cukrové řep

 1. V lidské výživě mají největší význam cukrová třtina a cukrová řepa, které kryjí z 99 % celosvětovou výrobu cukru. Bohužel dnešní populace konzumuje více cukru než doopravdy potřebuje. I když třeba nesladíme, je třeba si uvědomit, že cukr se ukrývá také v sirupu, sladkém pečivu a limonádách
 2. | hospodářský význam : o pochutina (lékořice,mrkev,petržel,celer, zvířata - řepa krmná) o potravinářský průmysl (cukrová řepa) o léčiva (kostival lékařský) o maniok (Afrika) _ stonek (kaulom): - nadzemní orgán , nese listy,pupeny,plody - květ,semeno - reprodukční orgán
 3. Cukrová řepa se v posledních 20 letech zm ěnila z velké plodiny nížinných oblastí ve speciální plodinu, které se v ěnuje omezený okruh cca 800 p ěstitel ů tam, kde z ůstaly cukrovary. Sou časn ě se však zdvojnásobily výnosy, zdokonalila a zkomplikovala se p ěstební technologie
 4. uje těžba a mezi nejhlavnější patří zlato, diamanty, titan, zemní plyn, ropa, hnědé uhlí a nikl
 5. Rejzek ale uvádí význam slova burák jako krmná řepa, Vasmer cukrová řepa, ale ESSČ brutnák lékařský. Rejzek navíc mlčí o variantách borák a burág, přičemž borák je varianta podle ESSČ nejobvyklejší. Není tak jisté, zda má ESSČ na mysli etymologicky stejné slovo jako Rejzek a Vasmer. podstatné jmén
 6. Nejen řepka, ale i brambory, cukrová řepa, pšenice nebo konopí našly své technické uplatnění a jako alternativní zdroj energie se dají využít i v technických aplikacích. Technologie přeměny oleje na methylestery mastných kyselin umožňuje využití olejů ve vznětových motorech bez nutnosti strojních úprav
 7. 8. Cukrová řepa - skladování a zpracování, výroba cukru. 9. Len - význam, za řazení v osevním postupu, p říprava pudy, setí. 10. Len - stroje na sklize ň a rosení, jejich části. 11. Len - poskliz ňové zpracování, tírna. 12. Chmel - význam, za řazení v osevním postupu, zakládání chmelnic. 13

Velmi kvalitní úrodné půdy s vysokou bonitou nacházející se v těchto částech kraje spolu s vhodnými klimatickými podmínkami předurčují toto území k pěstování tradičních zemědělských plodin (obilniny, řepka olejka, slunečnice, cukrová řepa, chmel otáčivý, ovoce a zelenina) Cukrová řepa. Pěstování cukrovky bylo vždy doménou úrodných nížin a nižších středních poloh. Maximum tohoto bílého zlata se pěstovalo ve dvacátých letech (), kdy celková výměra polí s řepou činila asi čtvrt milionu hektarů.Významný pokles výměry polí s touto plodinou přišel po r. 1990, jednak kvůli odbytové krizi řepného cukru před vstupem ČR do. Kamenem úrazu je cukrová řepa. Urputný a několikaletý boj mezi ochránci přírody a výrobci pesticidů je tak u konce. Jedni slaví, druzí odcházejí poraženi. Konečně nám naše vlády naslouchají, řekla zástupkyně organizace Friends of the Earth Avaaz Antonia Staatsová. Organizace označila páteční rozhodnutí za. pribikova.eva@seznam.cz tel.: +420 602 407 159 (8 - 20 hod) č.ú. 2200337862/201

Význam osevních postup cukrová řepa-pšenice-žito-jetel-oves rýnský osevní postup vojtěška(3 roky)-řepka-pšenice-brambory-oves-hrách-brambory travopolní hospodářství Přechodná změna z luk na pěstování travopolní hospodářství / spojené 1 Pěstování technických plodin nemá takový význam - bavlna, len, konopí, slunečnice, cukrová řepa, tabák a aromatické byliny. Maroko je však významný producent hašiše. Maročané chovají hlavně ovce a kozy. Tradici má chov koní, menší pak chov oslů, drůbeže a velbloudů Potom má velký význam použití právě přípravků Galleko list, který má regenerační účinek (hlavně na stonky). Zaceluje rány a brání tak sekundárnímu vniknutí případné infekce. Galleko květ a plod - stejně jako u kukuřice, má vliv na kvalitu úrody. ŘEPA CUKROV Krmná řepa má široký areál pěstování, vy aduje však minimálně 600 mm srá ek ročně. Přechodné a objemové typy snášejí spíše vlhčí a chladnější oblasti v bramborářském výrobním typu, polocukrovky vy adují hlubší, hlinité půdy s neutrální reakcí. Odrůdy krmné řepy jsou zařazovány do tří typů Téma: Hospodářský význam kořene Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Autor: Mgr. Veronika Koukalová Vytvořeno: 15.4.2012 Název: VY_32_INOVACE_6.1.03_botanika Téma: Hospodářský význam kořene Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1204 Prezentace uvádí příklady hospodářského využití kořene u některých rostlin. Hospodářské využití = využití.

Metodika IOR - cukrovka a krmná řepa Rostlinolékařský portá

Začněme od základů a podívejme se, v jakém poměru je třeba konzumovat hlavní složky potravy - tedy cukry, tuky a bílkoviny. Každá z nich má pro tělo zdravého člověka svůj význam, proto by neměla být zbytečně vyřazována, a to ani z preventivních důvodů Cukrová řepa versus Je to právě cukrová řepa - základní a jediná surovina pro výrobu cukru v našich zeměpisných šířkách, která bude rozhodovat o tom, zda se bude i nadále rozvíjet rozměr českého cukrovarnictví. Jak Význam cukrovky nespočívá pouze v produkci cukru, tat Cukrová řepa byla popsána jako přirozený bez- Značný význam však má šíření nákazy při krájení sadby a při použití sázecích strojů s napicho-vacím ústrojím. K šíření z rostliny na rostlinu v pol-ních podmínkách dochází jen zřídka. Pokusně se prokázalo, že patogena může přenášet ně

Červená řepa - přínosy pro lidské zdraví a využití v kuchyn

Klí čová slova: Cukrová řepa, NanoFyt Si, K-Gel 175, foliární aplikace, výnos a kvalita ABSTRACT In diploma thesis called Possibilities of affecting the technological quality of sugar beet by application of supplementary substances is dealt with the sugar beet cultivation problems and sugar production Dusík přijímá cukrová řepa většinou v nitrátové formě. Nitráty Jsou následně transportovány asimilačními pletivy do listů. Na přehnojení dusíkem je cukrová řepa velice citlivá a vede k nižší cukernatosti. Někdy i k poklesu celkovému výnosu. Nedostatek dusíku se u cukrové řepy projevuje zesvětlením listů

Informace pro zemědělství - Řepa cukrovka Okopanin

Výnosy cukrové řepy jsou možná ještě horší, než se čekalo

Typy změn kořenů: struktura a významPPT - Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnickéGreeningová směs 5 - Meziplodiny s krátkou vegetační dobouPPT - Polsko PowerPoint Presentation - ID:5241763PPT - Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 NepomukPPT - FRANCIE PowerPoint Presentation - ID:3563154
 • Nove golfove hriste.
 • K2r čistič pračky.
 • Detské nažehlovačky na textil.
 • Léčivé likéry.
 • Houba suchohřib.
 • Oživování novorozence.
 • Gelové nehty bílé.
 • Vláčky tt prodej.
 • Brusinky akut.
 • Celokeramická korunka.
 • Stahovacka okna peugeot 306.
 • Tání arktického ledovce.
 • Harry potter csfd.
 • Vrtání do keramických obkladů.
 • National portrait gallery 2019.
 • Louis pasteur citáty.
 • Jíme zdravě s fitrecepty 120 zdravých a chutných receptů pro celou rodinu.
 • Kuchyňské linky návrhy.
 • Rýma u kojenců pobyt venku.
 • Kostel nanebevzetí panny marie brno zábrdovice.
 • Podvýživa dětí.
 • Koupit rolex.
 • Plzeňské historické podzemí.
 • Hlukoměr online.
 • Psi cedule na plot.
 • Aubameyang monaco.
 • Vysokoteplotní lepidlo na kov.
 • Bábovka s umělým sladidlem.
 • Programování led pásků.
 • Rar to mp3.
 • Mitsubishi eclipse.
 • Vzduchovka na diabolky.
 • Bratři mašínové kniha.
 • Kamenny obklad.
 • Čertovina online.
 • Digitální fotoobraz.
 • Zeleni v nemecku.
 • Manžel a jeho matka.
 • Kam na kapry do madarska.
 • Orgány břicha.
 • Fotí radary v obcích.